2017: Igor Bresan – France para Slobodna Dalmacija – Croatia

  • Igor Bresan
  • Keith Richards
  • Slobodna Dalmacija - Croatia

2017: Igor Bresan – France para Slobodna Dalmacija – Croatia